Loopbaanparadox

loopbaanparadox 0

Wat is Loopbaanparadox

De missie van Loopbaanparadox luidt: Kwetsbaarheid is kracht! Menselijk maatwerk in duurzaam, inspirerend en ambachtelijk loopbaan- en studiekeuzeadvies. Profiel Ons leven zit vol met schijnbare tegenstrijdigheden. Dit geldt evengoed voor onze loopbaan. Maar juist...

loopbaanadvies 0

Loopbaanparadox Loopbaanadvies

Loopbaanparadox Loopbaanadvies (Loopbaanparadox-L) richt zich op loopbaanadviestrajecten aan volwassenen. Er zijn verschillende soorten trajecten: loopbaanbegeleiding, coaching, outplacement en re-integratie bij ziekte –, al naargelang de vraag of uitgangssituatie die centraal staat. Een vast onderdeel...

jeugd 0

Loopbaanparadox Jeugd

Loopbaanparadox Jeugd (Loopbaanparadox-J) begeleidt jongeren binnen het voortgezet onderwijs bij het maken van een studiekeuze. Dit gebeurt aan de hand van de didactische methodiek HorizonTaal – Studiekeuze als ontdekking in het voortgezet onderwijs. HorizonTaal...

netwerk 0

Loopbaanparadox Netwerk

Het Loopbaanparadox Netwerk bestaat uit verschillende professionals die met elkaar samenwerken en naar elkaar doorverwijzen als het gaat om vragen die met loopbaanadvies te maken hebben.