Gratis live online trainingen

Mobiliteit

Voor: Bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen, HR-adviseurs en leidinggevenden
Op 29 maart geef ik ’s avonds om 19.00 uur een gratis onlinetraining over de noodzaak van mobiliteit speciaal voor bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen, HR-adviseurs en leidinggevenden. Werken in zorg en onderwijs is zwaar. Ook zijn het branches waar mensen hun leven lang gewend zijn te blijven werken en niet te switchen. Dat betekent dat door deze doelgroep veel eerder en bewuster nagedacht moet worden over loopbaanswitches en mobiliteit. Anders lopen mensen vast of worden ziek. In dit webinar kijken we naar de oorzaken en gevolgen van gebrek aan mobiliteit en naar de kosten die hiervan het gevolg zijn. Ook reik ik kennis en kunde aan, die helpt. Het meest belangrijke is dat dit webinar een ander preventief denkkader aanreikt! Voorkomen is beter dan genezen en is enorm kostenverlagend! Geef je nu op!

Aanmelden

 

Verzuim

Voor: HR-adviseurs en leidinggevenden
Op 26 april geef ik ’s avonds om 19.00 uur een gratis onlinetraining over complex verzuim speciaal voor HR-adviseur en leidinggevenden. De kosten van verzuim en zeker van complex verzuim kunnen hoog oplopen. En zorg en onderwijs zijn top-scorers volgens het CBS. Zij raken beide gemiddeld in Nederland aan de 5%. De kosten zijn daarmee tussen de € 1.000.000.000 – 1.800.000 voor heel Nederland. Met andere woorden, dat jij als leidinggevende of als HR-medewerker worstelt met een hoog verzuim in zorg en onderwijs is niet verbazingwekkend! In dit webinar ga ik in op oorzaken en gevolgen van verzuim. Ook reik ik kennis en kunde aan, die helpt. Het meest belangrijke is dat ik in dit webinar een ander en preventief denkkader aanreik! Voorkomen is beter dan genezen en is enorm kostenverlagend! Geef je nu op!

Aanmelden

 

Burn-out preventie

Voor: Bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen, HR-adviseurs en leidinggevenden
Op 24 mei geef ik ’s avonds om 19.00 uur een gratis onlinetraining over burnoutpreventie speciaal voor bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen, HR-adviseurs en leidinggevenden. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling stelt dat de kosten voor mentale ongezondheid op Europees niveau 3-4% van het BBP uitmaken. In Nederland is dit 3,3%! Ik zeg het toch nog maar een keer 3,3% van het Bruto Binnenlands Product……. Als bedrijfsarts, arbeidsdsdeskundige, HR-adviseur en leidinggevende hebben we direct met deze problematiek te maken. We willen het voorkomen, maar hoe doe je dat??? In dit webinar ga ik in op de oorzaken en gevolgen in werk van verzuim als gevolg van #mentale ongezondheid. Ook reik ik kennis en kunde aan, die helpt. Het meest belangrijke is dat dit webinar een ander preventief denkkader aanreikt! Voorkomen is beter dan genezen en is enorm kostenverlagend! Geef je nu op!

Aanmelden