Team- en organisatiecoaching

Wanneer team- en organisatiecoaching?
Vragen die vooraf kunnen gaan aan een proces van team- of organisatiecoaching zijn:

• Er is bij ons veel verzuim. Wil je eens met ons meedenken over de oorzaak en hoe we hiermee om moeten gaan?
• We willen komen tot zelforganisatie. Wat is het proces dat we moeten doorlopen?
• Na de reorganisatie is er veel onrust en frustratie in ons team. Wat is nodig om weer een teamgevoel te krijgen en gezamenlijk te werken aan de doelen van de organisatie?

Loopbaanparadox begeleidt teams en organisaties bij veranderingsprocessen om gezond en duurzaam te werken.

Maatwerk
Loopbaanparadox levert maatwerk. Samen met u onderzoekt Loopbaanparadox eerst de vraagstelling om te komen tot een gedegen coachings- en/of begeleidingstraject.

Partners
De trajecten worden uitgevoerd door Cora van Rossum, mogelijk in samenwerking met een van de (netwerk)partners van Loopbaanparadox.