Is leiderschap altijd zichtbaar?

Wat kun je leren van leiders in de wereld? Hoe kunnen zij je inspireren als je leidinggeeft aan een team of organisatie? Of als je bezig bent met persoonlijke loopbaan- en ontwikkelvragen? In deze blogserie staan we stil bij zeven leidersfiguren. We starten met Martin Luther King. In aflevering 2: een sterke en zichtbare leider heeft altijd onzichtbare en inspirerende voorgangers als voorbeelden gehad.


Wel een leider, maar niet zichtbaar

Leiderschap gaat niet over zichtbaar zijn of zichtbaar willen zijn. Het gaat over leven uit drijfveren en die de richting van je leven laten bepalen. Daarom in deze blog twee voorbeelden van leiders van wie het verhaal helemaal niet zo bekend is. Mensen die evenveel invloed op de weg naar gelijkheid in de VS hebben gehad als bijvoorbeeld een boegbeeld als King, maar niet op dezelfde manier zichtbaar zijn geweest.

 

Alonzo Herndon

In 1878 trok de twintigjarige zwarte Alonzo Herndon weg uit een plantagedorp. Hij had slechts één jaar onderwijs genoten. Hij was als slaaf geboren. Of liever, zijn moeder was een slavin en zijn vader haar blanke meester, Frank Herndon. Na de afschaffing van de slavernij in 1863 werden slaven pachters. Pachters moesten de helft van hun oogst afstaan aan hun landeigenaars. Goed beschouwd was dit dus een nieuwe vorm van slavernij. En dat gold ook bij Frank Herndon. Alonzo wilde gelijkheid als zwarte en zocht een beter leven. Daarom wilde hij niet blijven en vertrok om in Atlanta fortuin te maken, wat hem als een van de weinigen zwarten lukte. Daarvoor hield hij gedurende zijn leven zijn drijfveren en richting vast. Om op weg naar Atlanta wat geld te verdienen, werkte hij bij een boer. Hier kreeg hij de mogelijkheid om het kappersvak onder de knie te krijgen. Dit buitte hij later uit en al snel had hij drie kapperszaken. Hij werd de favoriete kapper van de blanke ondernemerselite in Atlanta. Zijn weg ging niet over rozen. Wel liet hij zich leiden door zijn innerlijke drijfveren en bepaalde hij van daaruit richting. Alonzo werd later de eigenaar van de Atlanta Life Insurence Company, een van de grootste zwarte ondernemingen in de VS.

 

John Wesley Dobbs

John Wesley Dobbs (1882-1961) was kleinzoon van een slaaf. Hij vertrok op zeventien jarige leeftijd naar Atlanta en wist als postsorteerder tegelijk verzekeringspolissen te verkopen. Zijn droom was om het voorgezet onderwijs te kunnen volgen. Van het geld dat hij verdiende startte hij dan ook tegelijk met een middelbare schoolopleiding. Als gevolg van geld gebrek, moest hij na een paar jaar stoppen met zijn opleiding. Ondanks dat bleek hij te beschikken over goede sociale eigenschappen en leverde hij goed werk. Zo  werd hij ook leidinggevende over zijn blanke collega’s. Hij trouwde een succesvolle Afro-Amerikaanse vrouw, kocht een duur huis en werd grootmeester van de zwarte vrijmetselaarsloge. In en buiten de zwarte gemeenschap kende iedereen hem, en was hij zeer gewaardeerd.

 

Is leiderschap altijd zichtbaar?

Op de vraag ‘Is leiderschap altijd zichtbaar?’ zijn mijns inziens twee antwoorden te geven.

Leiderschap – persoonlijk of aan een team, organisatie, natie – gaat over het kiezen van richting in je leven vanuit je diepste drijfveren. Vanuit die drijfveren neem je regie en maak je keuzes. Dit doe je samen met anderen, om met elkaar een 1+1=3 te bereiken. Is dat zichtbaar? Ik denk dat we altijd aan iemand kunnen zien of hij op deze manier leeft. Het maakt verschil. In die zin is het antwoord op de titel van deze aflevering: ja!

Leiderschap wint lang niet altijd goud. Niet iedereen die leiderschap heeft getoond, ontvangt status en aanzien, krijgt een plaats in de geschiedenisboeken of een pagina op Wikipedia. Dus, mijn tweede antwoord op de vraag: is leiderschap altijd zichtbaar? Nee!

Alonzo Herndon en John Wesley Dobbs. Het zijn geen bekende gezichten, geen bekende namen geworden. Maar zeker bouwstenen, hun tijd vooruit, onder het latere werk van Martin Luther King. Want zo gaat dat met leiderschap. Een leider kiest er niet primair voor om zichtbaar te zijn, een leider kiest voor een bepaalde richting vanuit zijn drijfveren. Martin Luther King stond op de schouders van vele onzichtbare leiders die hem voorgingen.

 

Bronnen voor de serie Leren van Leiders

Meer weten over de bronnen voor deze serie? Klik dan hier:

Toon text

Bronnen voor deze serie

Anafora. In Wikipedia. Voor het laatst geraadpleegd op 1-8-2018, van https://nl.wiktionary.org/wiki/anafora.

Brown vs. Board of Education. In Wikipedia. Voor het laatst geraadpleegd op 28-7-2018, van https://nl.wikipedia.org/wiki/Brown_vs._Board_of_Education.

I Have a Dream (Martin Luther King). In Wikipedia. Voor het laatst geraadpleegd op 30-7-2018, van https://nl.wikipedia.org/wiki/I_Have_a_Dream_(Martin_Luther_King).

Kugler, J. (2014, 17 februari). Martin Luther King Holiday history lesson. Geraadpleegd van http://www.substancenews.net/articles.php?page=4740.

Martin Luther King. In Wikipedia. Voor het laatst geraadpleegd op 29-7-2018, van https://nl.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther_King.

Rosa Parks. In Wikipedia. Voor het laatst geraadpleegd op 28-7-2018, van https://nl.wikipedia.org/wiki/Rosa_Parks.

Václav Havel. In Wikipedia. Voor het laatst geraadpleegd op 29-7-2018, van https://nl.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Havel.

Voting Rights Act. In Wikipedia. Voor het laatst geraadpleegd op 28-7-2018, van https://nl.wikipedia.org/wiki/Voting_Rights_Act.

De foto’s zijn van fotograaf Marcel Sjoers (www.marcelsjoers.nl). Ze zijn te bestellen via marcel@marcelsjoers.nl. Het blog is geschreven door Cora van Rossum (www.loopbaanparadox.nl) en staat onder redactie van Marleen Schoonderwoerd (http://www.linkedin.com/in/marleenschoonderwoerd).

Wanneer door dit blog persoonlijke dilemma’s boven komen, is het altijd mogelijk om hierover te mailen (cora@loopbaanparadox.nl). Gratis!

Cora van Rossum – www.loopbaanparadox.nl –19-03-2019

Dit vind je misschien ook leuk...