Outplacementtraject

Wanneer outplacementtraject?
Een outplacement kan je gewild en ongewild overkomen. Hoe dan ook hebben je werkgever en jij besloten om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Bijvoorbeeld als gevolg van boventalligheid of als je als werknemer niet meer tot je recht komt in je functie of in de organisatie. Als werknemer moet je dus op zoek naar een nieuwe baan.

Tijdens een outplacementtraject ondersteunt Loopbaanparadox je bij het zoeken en vinden van een nieuwe baan. Daarbij is het hele traject erop gericht dat je gezond en duurzaam aan het werk gaat.

Hoe verloopt een outplacementtraject?
Een outplacementtraject wordt altijd ingevuld met een loopbaanbegeleidingstraject. Daarnaast ondersteunt Loopbaanparadox je tijdens dit traject intensief bij het vertalen van loopbaanwensen naar de arbeidsmarkt, en begeleidt Loopbaanparadox je bij netwerken, solliciteren en arbeidsmarktbenadering. Dat gebeurt aan de hand van verschillende opdrachten en gesprekken.

Aan het eind van een outplacementtraject weet je wie je bent en wat je wilt, en heb je de tools in handen om een nieuwe baan te vinden. Soms heb je zelfs al een nieuwe baan!

Duur
Een outplacementtraject duurt gemiddeld drie tot negen maanden.

Partners
Outplacementtrajecten worden uitgevoerd door Cora van Rossum of door een van de partners van Loopbaanparadox.