Cora van Rossum Eigenaar

Onze grootste angst is niet dat we onvolmaakt zijn. Onze grootste angst is dat we mateloos krachtig zijn. Het is ons licht, niet onze schaduw, die ons het meest beangstigt. We vragen onszelf: “Wie ben ik om briljant, prachtig, talentvol en fantastisch te zijn?” Maar wie ben jij eigenlijk om dat niet te zijn?

Nelson Mandela citeert Marianne Williamson.

Missie
Het is mijn passie om binnen de grenzen van het leven te zoeken naar de mogelijkheden en de kracht van mensen, zodat zij zinvol kunnen leven en werken.
Daarom is mijn missie: worden wie je bent in de paradox van het leven. Als mensen worden wie ze ten diepste zijn, komen ze tot bloei. Kwetsbaarheid is kracht!

Eigen loopbaan
Ik ben opgeleid als ergotherapeut en heb enkele jaren gewerkt bij revalidatiecentrum De Hoogstraat in Utrecht. Daarna werkte ik als pastoraal werker met asielzoekers en illegalen. Voordat ik startte met Loopbaanparadox werkte ik als sociaal werker in de daklozenwereld.

De ontmoeting met mensen die door ziekte of andere beperkingen ernstige belemmeringen ervoeren in hun leven, leerde mij juist ook veel over hun innerlijke kracht. Dit bracht mij ertoe om een opleiding te volgen tot loopbaancoach bij VistaNova en Loopbaanparadox te starten. Als coach begeleid ik mensen bij het ontdekken van hun kracht, zodat zij vitaal en zinvol kunnen leven en werken.