Beroepsprofiel HorizonTaal – 6

Aan het eind van alle doorlopen kennisdomeinen stelt de leerling op basis van zijn logboek, met behulp van het kaartenkwartet en de observaties van de film een aantal voorgestelde beroepsprofielen op. Hiermee rondt de leerling zijn leerproces binnen HorizonTaal af.