Film HorizonTaal – 5

Ter afsluiting van de kennisdomeinen kijkt de klas gezamenlijk de film Mont Aigoual, een Woud herleeft. Deze film gaat over de herbebossing van een berg in de Franse Cevennes rond 1875.

Doel film
De film heeft als doel om synergie te bewerkstellingen tussen alle opgedane kennis en ervaring. Bij de film zitten een aantal heel concrete vragen en opdrachten waar de leerlingen mee aan de slag gaan.

Nagesprek en logboek
Na de film vindt er een klassikaal gesprek plaats over de antwoorden die de leerlingen op hun vragen hebben gegeven. De leerling schrijft zijn mening over de film en zijn reactie op het gesprek op in zijn logboek.