Kwartet en Logboek HorizonTaal – 4

Elke activiteit eindigt met een kaartenkwartet. Op dit kwartet staan vragen, waarmee de leerlingen allerlei vragen over zichzelf en de gedane activiteit beantwoorden. Doordat dit kwartet na elk kennisdomein terugkomt, ontstaat steeds een soort sythesemoment, waarin de leerling stilstaat en over zichzelf reflecteert.

Het doel van dit kwartet is dat de leerling zijn eigen identiteit ‘opbouwt’ en zo ontdekt wie hij of zij is. De leerlingen houden hun ervaringen en inzichten bij in een logboek.