LOB – Docenten

Loopbaanparadox-J begeleidt jongeren binnen het voortgezet onderwijs bij het maken van een studiekeuze. Dit gebeurt aan de hand van de didactische methodiek HorizonTaal – Studiekeuze als ontdekking in het voortgezet onderwijs.

Loopbaanparadox-J en docenten
Als docent ben je in de eerste plaats opgeleid om leerlingen onderwijs te geven in hun vak. Leerlingen begeleiden bij hun leerweg-, sector-, profiel-, studie- en loopbaankeuzes vraagt een bijna tegenovergestelde attitude, die van mediëren en coachen. Voor het geven van de methode HorizonTaal is het het van wezenlijk belang dat je als docent deze beide attitudes op het juiste moment kunt inzetten.

Loopbaanparadox-J ondersteunt docenten
De coaches van Loopbaanparadox-J bevorderen de deskundigheid van docenten, decanen, loopbaanbegeleiders en mentoren met betrekking tot het geven van HorizonTaal. Dit kan vorm krijgen op drie gebieden:

  1. Verdiepen van kennis en vaardigheden op het gebied van begeleiding, mediëren en coachen.
  2. Trainen gespreksvaardigheden.
  3. Begeleiden bij en coachen in het proces van implementatie.