Beslissende stappen

Een paar jaar geleden heb ik begeleiding bij Loopbaanparadox gehad. Ik was in dienst bij een geweldige werkgever, maar in het werk kon ik mijn hart én mijn talenten niet leggen. In één van de eerste gesprekken kwam al naar boven dat ik werk wilde waarin ik een combinatie van mijn oorspronkelijke studie, creativiteit (in het overbrengen van enthousiasme voor mijn vak) en contact met mensen kon vinden. En ja: dan moest ik toch docent in het voortgezet onderwijs worden, ondanks alle bezwaren die ik daartegen kon formuleren. In de maanden daarna bouwden we aan dit idee verder en maakte ik concrete plannen. In de tussentijd, die ik gebruikte om te netwerken, werd ik vanuit dat netwerk gevraagd om mee te werken aan een onderzoek dat in het verlengde lag van mijn afstudeeronderwerp: een geweldige kans om met mijn vak bezig te zijn.

Kortgeleden, op de fiets vanaf de school waar ik docent ben, terugkijkend op een mooie dag, dacht ik ineens: ‘Hier heb ik naartoe gewerkt sinds ik aan het loopbaantraject begon.’ Ik ben inmiddels een paar jaar en veel onzekerheid, spannende keuzen en uitdagingen verder. Het vergroten van mijn netwerk begon bij Loopbaanparadox, evenals de sollicitatievoorbereidingen. Nog steeds vind ik het bijzonder dat ik na de lerarenopleiding en een sollicitatieperiode de felbegeerde baan heb gekregen. Inmiddels ben ik van een uitzendtraject overgegaan op een contract. Ik heb kunnen laten zien dat er inderdaad, zoals ik toen in die gesprekken begon te hopen, een goede docent in mij zit.

In dezelfde tijd rondde ik het onderzoek af waaraan ik in mijn periode bij Loopbaanparadox was begonnen. Er ligt een tastbaar resultaat: een boek waaraan ik heb meegewerkt. Hoe vaak maak je zo´n bijzonder moment mee? Dat je ineens op een metaniveau naar alle ontwikkelingen en inspanningen kijkt en ziet dat je ergens gekomen bent – dat is echt een bijzondere ervaring. De beslissende stappen op weg daarnaartoe zijn gezet in de gesprekken bij Loopbaanparadox. Ik ben daar heel dankbaar voor en hoop dat Loopbaanparadox voor anderen ook zoveel kan betekenen!

 

Anoniem