In ons allemaal woedt een burgeroorlog

Wat kun je leren van leiders in de wereld? Hoe kunnen zij je inspireren als je leidinggeeft aan een team of organisatie? Of als je bezig bent met persoonlijke loopbaan- en ontwikkelvragen? In deze blogserie staan we stil bij zeven leidersfiguren. We starten met Martin Luther King. In aflevering 6: Goede leiders hebben weet van een oorlog in zichzelf…


Kracht en zwaktes

Martin Luther King was een leider met kracht en zwaktes. Enkele voorbeelden van zijn zwaktes. King was een uitermate ijdel man. Dat hoeft geen zwakte te zijn, maar het heeft hem wel getekend. Zeker toen hij in zijn studietijd de smaak van vrouwen en seksuele avonturen te pakken kreeg. Dit veranderde niet tijdens zijn huwelijk en was algemeen bekend. Hij was er eerlijk over tegen zijn vrienden dat hij de angst voor een gewelddadige dood aankon door een sterk geloof in het hiernamaals en vergetelheid in vrouwen en seks. Kings huwelijk en gezinsleven stonden onder druk. Dit kwam onder andere doordat zijn vrouw Coretta King als gevolg van de keuzes van haar man ook onder enorme druk stond. Hij had gebrek aan aandacht voor de kinderen en aan materiële middelen. King zei ooit in een preek: ‘Ieder van ons bestaat uit twee persoonlijkheden. En de grote opgave van het moderne leven is om het hogere de leiding te laten houden (…) Binnen in ons allemaal woedt een burgeroorlog.’

 

We zijn geen heiligen

De term paradox in de naam van mijn beide bedrijven – Loopbaanparadox en Leiderschapsparadox – verwijst onder andere naar de burgeroorlog die King benoemt. King was geen heilige, ik ben het niet en ik ga je een illusie ontnemen: jij bent het ook niet!

 

Mildheid

In de visie voor mijn bedrijf Leiderschapsparadox leg ik uit dat persoonlijk leiderschap en leiderschap in teams en organisaties gaat over karaktervorming. Ik benoem in mijn visie zes elementen van karaktervorming, die ik hier kort toelicht, ook in verband met het leven van Martin Luther King:

  1. Verbinding. Ik kom mijzelf en mijn grenzen, mijn positieve en negatieve behoeften tegen. En dat gold ook voor King. Daar kan ik mee dealen, door ze eerlijk met anderen te delen. Dan verbind ik mij, met mijzelf en met anderen. En dat helpt me ook om me tot mijzelf te verhouden.
  2. Kwetsbaarheid. Op deze manier verbinden vraagt kwetsbaarheid. Het klinkt niet of King alleen maar vrede had met zijn eigen vrije seksleven. Hij voelde zich daarin ook kwetsbaar en stelde zich hierin ook eerlijk en kwetsbaar op naar anderen. Wij kunnen groeien in ons karakter door een besef van deze kwetsbaarheid.
  3. (Persoonlijk) leiderschap. In deze serie heb ik (persoonlijk) leiderschap steeds vertaald als leven en werken vanuit je eigen drijfveren en daarmee de richting bepalen. Dat is wat we zien in het leven van King. Ondanks zijn innerlijke burgeroorlog…
  4. Aandacht. Wanneer we innerlijke paradoxen tegenkomen of innerlijke tegenstellingen, dan vraagt dat aandacht voor onszelf. Het vraagt ook aandacht van en voor elkaar. In verbinding en met liefdevolle aandacht kunnen we paradoxen en tegenstellingen aankijken.
  5. Kleine leerstappen. In mijzelf zie ik de paradox van een behoefte aan actie, ondernemen en naar buiten treden conflicteren met een minstens even grote behoefte aan alleen zijn en stilte, inkeren. Alleen doordat ik al jaren in grote mildheid met mijzelf en in contact met anderen steeds opnieuw naar deze innerlijke tegenstelling in mijzelf kijk, naar die burgeroorlog zoals je wilt, kan ik deze twee kanten van mijzelf steeds beter tot elkaar laten verhouden.
  6. Trouw. Juist onze innerlijke burgeroorlog en die van anderen, kan zorgen voor afstand tot onszelf of delen van onszelf en ook voor afstand tot de ander. Trouw aan onszelf, aan de verschillende delen in onszelf en aan de paradoxen in de ander, zijn een vorm van mildheid.

Wij zijn mensen met een innerlijke burgeroorlog. Ik herhaal mijzelf: King, ik en jij! Het accepteren van die burgeroorlog brengt liefde en mildheid naar onszelf, naar elkaar en naar de dingen die we onder handen hebben.

 

Bronnen voor de serie Leren van Leiders

Meer weten over de bronnen voor deze serie? Klik dan hier:

Toon text

Bronnen voor deze serie

Anafora. In Wikipedia. Voor het laatst geraadpleegd op 1-8-2018, van https://nl.wiktionary.org/wiki/anafora.

Brown vs. Board of Education. In Wikipedia. Voor het laatst geraadpleegd op 28-7-2018, van https://nl.wikipedia.org/wiki/Brown_vs._Board_of_Education.

I Have a Dream (Martin Luther King). In Wikipedia. Voor het laatst geraadpleegd op 30-7-2018, van https://nl.wikipedia.org/wiki/I_Have_a_Dream_(Martin_Luther_King).

Kugler, J. (2014, 17 februari). Martin Luther King Holiday history lesson. Geraadpleegd van http://www.substancenews.net/articles.php?page=4740.

Martin Luther King. In Wikipedia. Voor het laatst geraadpleegd op 29-7-2018, van https://nl.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther_King.

Rosa Parks. In Wikipedia. Voor het laatst geraadpleegd op 28-7-2018, van https://nl.wikipedia.org/wiki/Rosa_Parks.

Václav Havel. In Wikipedia. Voor het laatst geraadpleegd op 29-7-2018, van https://nl.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Havel.

Voting Rights Act. In Wikipedia. Voor het laatst geraadpleegd op 28-7-2018, van https://nl.wikipedia.org/wiki/Voting_Rights_Act.

De foto’s zijn van fotograaf Marcel Sjoers (www.marcelsjoers.nl). Ze zijn te bestellen via marcel@marcelsjoers.nl. Het blog is geschreven door Cora van Rossum (www.loopbaanparadox.nl) en staat onder redactie van Marleen Schoonderwoerd (http://www.linkedin.com/in/marleenschoonderwoerd).

Wanneer door dit blog persoonlijke dilemma’s boven komen, is het altijd mogelijk om hierover te mailen (cora@loopbaanparadox.nl). Gratis!

Cora van Rossum – www.loopbaanparadox.nl –16-04-2019

Dit vind je misschien ook leuk...