Geen woorden maar daden

Wat kunnen we leren van leiders in de wereld? Hoe kunnen zij ons inspireren voor ons persoonlijk leiderschap? In deze blogserie staan we stil bij zeven leidersfiguren. Nu aandacht voor Ghandi, na Steve Jobs, Albert Einstein, Martin Luther King en Nelson Mandela. Wil leiderschap geloofwaardig zijn, dan gaat het erom dat grote woorden daden worden! Hoe Ghandi dat deed, is het onderwerp van aflevering 5.


Geen woorden maar daden!

Geen woorden maar daden. Grote leiders hebben dit motto. En echte Rotterdammers zijn het uiteraard helemaal met me eens. Als we het over Ghandi hebben, dan is deze uitspraak op zijn lijf geschreven.

Gopal Krishna Gokhale (1866-1915), één van Gandhi’s mede onafhankelijkheidsstrijders in India zegt het volgende:

‘(…) waren arme, nederige mensen, straatverkopers, arbeiders enzovoort, mannen zonder opleiding, mannen die in hun dagelijks leven gewoonlijk niet over hun land nadachten of praatten. En toch ondergingen deze mannen liever de verschikkingen van het gevangenisleven in Transvaal, soms zelfs meer dan eens, dan zich te onderwerpen aan de vernederende, tegen hun land gerichte wetgeving (…). Ze waren geraakt door de geest van Gandhi en dat had verandering bewerkstelligd. Zo werd duidelijk welke grote krachten de menselijke geest op mensen en zelfs op de fysieke omgeving kan uitoefenen.’ (Guha, 2014, p, 481).


Woorden waarmaken

De vorige aflevering ging over saamhorigheid. Hier zien we hoe Gandhi deze saamhorigheid bereikte. Hij hield toespraken. Dat allereerst. Toch hadden zijn woorden niet zo’n grote impact gehad als zijn leven er haaks op had gestaan. Het zijn Gandhi’s daden geweest die inspireerden. Hij ging bijvoorbeeld zelf zijn kleding maken, omdat de concurrentie van de Britse kledingindustrie moordend was voor de Indiërs. Hij stelde zich in zijn kledingstijl gelijk aan de laagbedeelden in Zuid-Afrika en India.


Grote woorden en leiderschap

Ik geef een voorbeeld. Stel je een zorgorganisatie voor die werkt onder de slogan ‘Zorg met meerwaarde!’ Deze slogan gaat over de zorg die geleverd wordt aan cliënten, in dit geval ouderen. In de praktijk is het verzuimpercentage boven de 9% en is er groot verloop onder de medewerkers. Dit betekent dat de zorg voor medewerkers niet gelijk staat aan de voorgestelde zorg voor de cliënten. Daarnaast wekt het hoge verzuim niet de indruk dat de slogan nog kan worden omgezet in waargemaakte woorden.

In dit geval zal leiderschap in eerste instantie moeten gaan over beleid dat gericht is op gezond en duurzaam werken voor de medewerkers. Zo kan verzuim en verloop naar beneden worden gebracht. Door tevens te werken aan bevlogenheid kan ‘Zorg met meerwaarde!’ voor cliënten worden gerealiseerd.

Hoe geef jij vorm aan dat waar je voor staat in je werk?


Bronnen voor de serie Leren van Leiders

Meer weten over de bronnen voor deze serie? Klik dan hier:

Toon text

Bronnen voor deze serie

Blessing, M. (2017, juli). Mohandas Gandhi (1869-1948). Geraadpleegd van https://www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/6963/mohandas-gandhi-1869-1948.html.

Gandhi. His triumph changed the world forever. Film (1982).

Gedichten over genot. Geraadpleegd van http://blog.seniorennet.be/gedichtengenot/archief.php?catID=487.

Guha, R. (2017), Gandhi. De jonge jaren. De biografie. Amsterdam: Rainbow.

Heilig. In Wikipedia. Voor het laatst geraadpleegd op 20-8-2018, van https://nl.wikipedia.org/wiki/Heilig.

John Langalibalele Dube. In Wikipedia. Voor het laatst geraadpleegd op 20-8-2018, van https://en.wikipedia.org/wiki/John_Langalibalele_Dube.

Kaisar-i-Hind. In Wikipedia. Voor het laatst geraadpleegd op 19-8-2018, van https://nl.wikipedia.org/wiki/Kaisar-i-Hind.

Mahatma Gandhi. In Wikipedia. Voor het laatst geraadpleegd op 19-8-2018, van https://nl.wikipedia.org/wiki/Mahatma_Gandhi.

Mierlo, S. van. (2012, 3 april). Gandhi: Een Moderne Held. Geraadpleegd van https://kunst-en-cultuur.infonu.nl/biografie/94304-gandhi-een-moderne-held.html.

Satyagraha. In Wikipedia. Voor het laatst geraadpleegd op 19-8-2018, van https://nl.wikipedia.org/wiki/Satyagraha.

Pollet, G. (1969, oktober). Mahâtmâ Gândhî en de rechten van de mens. Geraadpleegd van https://www.dbnl.org/tekst/_str005196901_01/_str005196901_01_0008.php.

Visser, Y. (2017, 17 maart). Mahatma Gandhi (1869-1948). Icoon van geweldloos verzet. Geraadpleegd van https://historiek.net/mahatma-gandhi-indiaas-politicus/67514/.

De foto’s zijn van fotograaf Marcel Sjoers (www.marcelsjoers.nl). Ze zijn te bestellen via marcel@marcelsjoers.nl. Het blog is geschreven door Cora van Rossum (www.loopbaanparadox.nl) en staat onder redactie van Marleen Schoonderwoerd (http://www.linkedin.com/in/marleenschoonderwoerd).

Wanneer door dit blog persoonlijke dilemma’s boven komen, is het altijd mogelijk om hierover te mailen (cora@loopbaanparadox.nl). Gratis!

Cora van Rossum – www.loopbaanparadox.nl –14-1-2020

Dit vind je misschien ook leuk...