Jouw waarom: Marleen Schoonderwoerd

‘Durf te groeien…’

Waarom doen mensen het werk dat zij doen? Waar worden mensen blij van in hun werk? Wat maakt dat mensen trouw blijven in en aan hun werk? Deze vragen gaan over de drijfveren, over het waarom van werk.

Met Loopbaanparadox wil ik mensen (terug)brengen bij dat wat hen ten diepste drijft. Over dit waarom en onze drijfveren hield Simon Sinek, de schrijver van het boek Begin bij het waarom. De Gouden Cirkel van ondernemen een mooie TEDxMaastricht (https://www.youtube.com/watch?v=4VdO7LuoBzM). In het netwerk om Loopbaanparadox werk ik samen met bevlogen mensen die ‘het waarom’ in hun werk graag centraal stellen. In deze blogserie laat ik hen aan het woord over hun waarom…

In dit interview stel ik graag Marleen Schoonderwoerd aan je voor. Marleen werkt als redacteur en tekstschrijver – zie www.redactiedynamiek.nl. En als trainer en gemeentebegeleider – zie www.geestkracht.nu.

Veel inspiratieplezier bij het lezen van het verhaal van Marleen over haar ‘waarom’!

 

Kun je iets vertellen over het werk dat je doet?

Ik doe heel verschillende dingen. Ik werk als redacteur, tekstschrijver en soms als vertaler. En ik werk als trainer en gemeentebegeleider in kerken. En soms combineer ik die beide. Zo vertaalde ik het boek Soulfulness en daar geef ik ook losse workshops of een workshopserie over, samen met Machteld Hoekzema.

 

Je zag het filmpje van Simon Sinek. Hij verbindt het doel – dat wat ertoe doet –en het ‘waarom’ – de drijfveren – met elkaar. Kun jij iets vertellen over wat jou ten diepste drijft in je werk?

Wat een mooie vraag. Ik denk dat wat mij ten diepste drijft steeds weer verschuift. Wel hebben ze te maken met woorden die in mijn bedrijfsnamen zitten: ‘dynamiek’ en ‘G/geestkracht’. Wat ik hoop, is dat mensen in trainingen, in gemeentebegeleiding en ook in mijn werk als redacteur iets van G/geestkracht ervaren, bezieling, hoop, liefde. In redacteurswerk is dat wat indirect; door de aandacht die ik heb voor de woorden in de tekst die redigeer. In trainingen en gemeentebegeleiding gaat het ook om mensen te laten groeien in hun mens-zijn of in hun vrijwilligerswerk voor de kerk.

Ik denk dat het voor mijn werk belangrijk is dat ik verbonden leef met mijzelf. En dat geef ik vorm door dagelijkse stilte- of gebedsmomenten, door te wandelen, iets moois te lezen, en daarin open te staan voor Gods Geest in mij, in dit bestaan, in alles wat is, ook in de moeilijke kanten van dit leven, want die zijn er ook, en die ken ik ook.

 

Hoe blijf je geïnspireerd om het werk te doen dat je doet? Welke keuzes maak(te) je daarvoor? Heb je ook obstakels ervaren, en zo ja, hoe ben je daarmee omgegaan?

Geïnspireerd blijven heeft te maken met doen wat mij energie geeft, en dingen doen waar ik goed in ben, en waarmee ik kan bijdragen aan het goede in de wereld. En obstakels zijn er altijd: Is er geld om een studie te volgen? Kan ik het wel?

Ik heb geleerd om te durven groeien. Ik heb nu tien jaar geleden een vaste baan opgezegd, omdat ik graag theologie wilde studeren. Van die keuze heb ik nog geen moment spijt gehad. Integendeel, deze studie heeft mij heel veel gegeven, waardoor ik me nog altijd ontwikkel. Ik ben bijvoorbeeld trainingen gaan geven. Dat vond ik spannend én ook leuk, het gaf me energie. En door dit ook daadwerkelijk te gaan doen, ben ik ook hierin gegroeid. Als ik in mijn angst was gebleven (kan ik het wel?) had ik mijzelf veel groeiervaringen ontzegd.

Ik neem een paar keer per jaar de tijd om te evalueren. Ik kijk bewust terug naar wat ik heb gedaan, wat ik fijne klussen vond om te doen, welk werk mij energie gaf. Ook denk ik na over de vraag: wat zou ik nog willen leren of hoe kan ik mijzelf geven, en wat zou ik daarvoor moeten doen of laten? Op basis daarvan stel ik vaak een aantal doelen. Daar kan ik prima van afwijken, maar soms kan dit mij ook helpen als ik klussen krijg waarvan ik niet goed weet of ik ze moet aannemen. Het helpt dan om te kijken of ze passen bij wat ik dit jaar wilde leren, waar ik mij op wilde richten.

 

 Simon Sinek stelt overtuigd dat echte inspiratie en verbinding alleen mogelijk zijn als we elkaar ook ‘werkelijk de hand schudden’, met andere woorden, door echt contact. Welke rol speelt voor jou ‘echt’ contact met de mensen met wie je samenwerkt? Is er voor jou een verband met je drijfveren?

Ik vind het mooi om ook de drijfveren van mensen die ik ontmoet, te leren kennen. Om hun bezieling te proeven. Dat gaat niet zonder ‘echt contact’. Ik probeer om zorgvuldig te zijn in mijn manier van communiceren, eerlijk en waarderend. Dat betekent soms ook om dingen aan te geven die mij dwars zitten of die ik moeilijk vind. Maar juist dat is ook ‘echt contact’.

 

Wat zou je de lezer van dit blog willen meegeven over ‘het waarom’ in werk?

Durf te groeien… Erken je grenzen, maar denk niet te snel dat je iets niet kunt, vooral niet als je iets graag doet en (stiekem) goed kunt. Ga jouw eigen weg en geef gaandeweg vorm wie je bent. Je leven is weliswaar een punt in de tijd, maar het enige leven dat je hier op aarde te geven hebt.

Cora van Rossum – www.loopbaanparadox.nl –13-11-2018

Dit vind je misschien ook leuk...