‘Leven vanuit je ziel is betekenisvol en rijk!’

‘Leven vanuit je ziel is betekenisvol en rijk!’

vragen aan Marleen Schoonderwoerd over de waarde, bezieling en betekenis van werk

Doelstellingen van de serie Betekenis toevoegen

Meer weten over de doelstellingen van deze serie? Klik dan hier:

Toon text

In de werkpraktijk van Loopbaanparadox hoop ik mensen (terug) te brengen bij dat wat hen ten diepste drijft. Want vanuit onze diepste drijfveren krijgt werk – en in het grotere geheel ons leven – betekenis. De mensen met wie ik vanuit Loopbaanparadox samenwerk, ervaar ik als bijzondere, bevlogen en bezielde mensen. Wat is er mooier om hen zelf eens aan het woord te laten over hun drijfveren en bezieling? Hun woorden deel ik graag met jou!

Voorafgaand aan het interview legde ik iedere geïnterviewde twee zaken voor:
1. Een uitzending van Tegenlicht, ‘Rendement van Geluk’. Deze uitzending laat zien dat we in de maatschappij nadenken over de betekenis van wat wij doen. Jarenlang was de gedachte van de markteconomie leidend en waren we euro’s aan het stapelen. Langzamerhand wint ook een andere visie terrein. Namelijk dat waarde en rijkdom liggen in de betekenis die we toevoegen aan de levens van anderen en aan het grotere geheel, direct om ons heen, nationaal of mondiaal. De uitzending is terug te zien via http://www.npo.nl/vpro-tegenlicht/03-04-2016/VPWON_1246115.
2. Een reclame van de Triodos Bank waarin waarde en rijkdom onder de loep worden genomen – https://www.youtube.com/watch?v=eOQxO9Dex5c.

In dit interview stel ik graag Marleen Schoonderwoerd aan je voor. Marleen werkt als redacteur (www.redactiedynamiek.nl) en als trainer/gemeentebegeleider voor kerken (www.geestkracht.nu).

Veel inspiratieplezier bij het lezen van het verhaal van Marleen!

Kun je iets vertellen over het werk dat je doet?

Ik ben sinds vijftien jaar redacteur en ik werk sinds kort ook als trainer/gemeentebegeleider. Als redacteur redigeer ik regelmatig rapporten, webteksten of andere publicaties (waaronder de blogseries van Loopbaanparadox, en dus ook mijn eigen interview J). Als trainer en gemeentebegeleider werk ik voor kerken. Ik geef bijvoorbeeld trainingen aan diakenen – leidinggevenden in de kerk die zich bezighouden met hulpverlening en maatschappelijke vraagstukken – over hoe zij armoede kunnen signaleren en hoe zij leden van de kerk bewust kunnen maken van armoede. Of ik leid een bezinningsdag voor een kerkenraad.

Je zag de uitzending van Tegenlicht over de betekenis van economie en de reclame van de Triodos Bank. Wat is voor jou rijkdom wanneer je kijkt naar je werk?

Als ik naar mijn eigen werk kijk, dan vind ik rijkdom als ik bijdraag aan teksten die ik van betekenis vind; bijvoorbeeld teksten over burgerschap in het onderwijs; of de blogs van Loopbaanparadox. Ik vind het belangrijk om ervoor te zorgen dat deze teksten goed leesbaar zijn, overtuigend, goed opgebouwd, helder geschreven. En ik hou daarbij ook van taalspel. In mijn werk als trainer/gemeentebegeleider ervaar ik als rijkdom als mensen inspiratie opdoen om hun werk te doen; daarbij kan ik als trainer een rol van betekenis spelen door de manier waarop ik mij met mensen verbind, of door hoe ik mensen in een groep met elkaar in gesprek laat gaan.

Op welke manier voeg jij betekenis toe door middel van je werk?

Ik voeg betekenis toe doordat ik vaak meedenk met de inhoud van de teksten die ik redigeer; daar voel ik me niet altijd gemakkelijk bij, ik ben ook redelijk kritisch; teksten moeten wel kloppen, logisch zijn, hout snijden. Dit wordt, als ik dat op een waarderende manier breng, vaker wel dan niet gewaardeerd.

Ik probeer in mijn werk als trainer/gemeentebegeleider betekenis toe te voegen door ook inspiratie te bieden, een creatieve werkvorm, of door mensen stil te laten staan bij hun eigen bezieling en inspiratie. Ik vind dat belangrijk, omdat leven ‘vanuit je ziel’ (wat ‘ziel’ dan ook precies is) betekenisvol en zinvol (rijk!) is.

Kun je iets vertellen over je loopbaan en hoe je kwam waar je nu bent? Of, met andere woorden, hoe kwam jij de betekenis van je werk op het spoor?

Ik ben Nederlands gaan studeren, omdat ik van taal hield en houd. En die liefde is alleen maar sterker geworden. De betekenis van taal is voor mij gegroeid. Taal is ons menselijke communicatiemiddel, en tegelijk is goed communiceren helemaal niet zo vanzelfsprekend. Met taal kunnen hele werelden worden opgeroepen; denk aan mooie literatuur die is geschreven. Taal kan mensen in beweging zetten, taal kan helend zijn, maar ook breken. In het goed gebruiken van taal zit voor mij iets van betekenis. Want hoe gebruik ik taal zelf op een goede manier? Zowel in samenwerking met mensen, in teksten, maar ook als ik bijvoorbeeld als theoloog een dienst leid.

De betekenis van mijn werk kwam ik ook op het spoor toen ik onlangs het boek Soulfulness van Brian Draper vertaalde. Dat boek gaat over hoe je als mens met bezieling leeft. Voor de auteur van het boek, en voor mijzelf, geldt dat voor mij de christelijke traditie de belangrijkste inspiratiebron is. Ik merk dat ik de waarde daarvan ook graag doorgeef, daarover vertel als het zo uitkomt, en dit voor het voetlicht breng. En juist taal is dan ook een instrument.

 Wat zou je de lezer van dit blog willen meegeven als het gaat over de betekenis van rijkdom en werk?

In de documentaire vind ik mooi dat mensen starten met een maatschappelijk probleem dat ze willen oplossen en daar een onderneming of project bij bedenken. Daar heb ik veel bewondering voor. Dat mensen groot kunnen denken en ook daadwerkelijk iets voor elkaar krijgen wat betekenisvol is. Ik denk dat je de betekenis van rijkdom en werk op het spoor komt door stil te staan bij wie je zelf bent. Dat klinkt makkelijk, en toch is het dat niet. Het vraagt tijd en ruimte om stil te staan en jezelf te leren kennen met alles erop en eraan. Daar ‘moet’ je ook voor kiezen. Maar als je dat doet, kun je, met wie jijzelf bent en op jouw manier, ‘antwoord’ geven op de roeping van je leven, hoe dat leven er ook uitziet – mét of zonder werk.

Over deze serie
De missie van Loopbaanparadox is: “Kwetsbaarheid is kracht! Menselijk maatwerk in duurzaam, inspirerend en ambachtelijk loopbaan- en studiekeuzeadvies”.  Deze serie draagt in dit kader kennis, inspiratie en deskundigheid over en verschijnt tweewekelijks.

De foto’s zijn van fotograaf Marcel Sjoers (www.marcelsjoers.nl). Ze zijn te bestellen via marcel@marcelsjoers.nl. De serie is geschreven door Cora van Rossum (www.loopbaanparadox.nl) en staat onder redactie van Marleen Schoonderwoerd (http://www.linkedin.com/in/marleenschoonderwoerd).

Wanneer door deze serie persoonlijke dilemma’s boven komen, is het altijd mogelijk om hierover te mailen (cora@loopbaanparadox.nl). Gratis!

Cora van Rossum – www.loopbaanparadox.nl –10-7-2017

Dit vind je misschien ook leuk...