Rijkdom is een dynamisch en verbindend begrip’

‘Rijkdom is een dynamisch en verbindend begrip’

 vragen aan Roel van der Land over de waarde, bezieling en betekenis van werk

Doelstellingen van de serie Betekenis toevoegen

Meer weten over de doelstellingen van deze serie? Klik dan hier:

Toon text

In de werkpraktijk van Loopbaanparadox hoop ik mensen (terug) te brengen bij dat wat hen ten diepste drijft. Want vanuit onze diepste drijfveren krijgt werk – en in het grotere geheel ons leven – betekenis. De mensen met wie ik vanuit Loopbaanparadox samenwerk, ervaar ik als bijzondere, bevlogen en bezielde mensen. Wat is er mooier om hen zelf eens aan het woord te laten over hun drijfveren en bezieling? Hun woorden deel ik graag met jou!

Voorafgaand aan het interview legde ik iedere geïnterviewde twee zaken voor:
1. Een uitzending van Tegenlicht, ‘Rendement van Geluk’. Deze uitzending laat zien dat we in de maatschappij nadenken over de betekenis van wat wij doen. Jarenlang was de gedachte van de markteconomie leidend en waren we euro’s aan het stapelen. Langzamerhand wint ook een andere visie terrein. Namelijk dat waarde en rijkdom liggen in de betekenis die we toevoegen aan de levens van anderen en aan het grotere geheel, direct om ons heen, nationaal of mondiaal. De uitzending is terug te zien via http://www.npo.nl/vpro-tegenlicht/03-04-2016/VPWON_1246115.
2. Een reclame van de Triodos Bank waarin waarde en rijkdom onder de loep worden genomen – https://www.youtube.com/watch?v=eOQxO9Dex5c.

In dit interview stel ik graag Roel van der Land aan je voor. Roel van der Land is samen met zijn compagnon Jan Molenkamp eigenaar van Het Coachhuis. Zie http://www.hetcoachhuis.nl.

Veel inspiratieplezier bij het lezen van het verhaal van Roel!

Kun je iets vertellen over het werk dat je doet?

Het Coachhuis is een organisatie die werkruimte aanbiedt aan coaches en andere professionals, veelal zzp’ers, die werkzaam zijn in de persoonlijke begeleiding van mensen. We hebben ontdekt dat er eigenlijk nog geen goede plek was waar deze professionals op een prettige manier een vertrouwelijk gesprek – flexibel in te plannen en tegen een goed tarief – konden voeren met een coachee. Dat werd in 2008 Het Coachhuis, nu met meer dan honderd sfeervol ingerichte locaties en een groot ledenbestand.

We hebben ook bedacht dat het fijn is als de gebruikers onze locaties zien als hún werkplek, als zij zich er thuis voelen en dus vaker terugkomen. Vandaar dat we gekozen hebben voor het bindende element van een lidmaatschap. Leden van Het Coachhuis komen regelmatig beroepsgenoten tegen, kunnen kennis uitwisselen, bijeenkomsten bezoeken of zelf organiseren. Natuurlijk luisteren we ook goed naar de wensen en behoeften van deze speciale doelgroep, en vertalen we dit in de inrichting en het beheer van onze ruimtes.

Je zag de uitzending van Tegenlicht over de betekenis van economie en de reclame van de Triodos Bank. Wat is voor jou rijkdom wanneer je kijkt naar je werk?

Ik bekeek de verschillende filmpjes van de Triodos Bank en ontdekte in elk verhaal een aspect van rijkdom waar ik blij van werd en waar ik het mee eens was. Het woord rijk heeft ook in het Nederlands een betekenis die veel meer omvat dan geld. Rijk is uitbundig, rijk is vloeiend, rijk is groots. Rijkdom is een dynamisch en verbindend begrip. Rijk zijn is niet als een Oom Dagobert op je geldpakhuis gaan zitten en dat beschermen tegen de Zware Jongens. Voor de mensen uit de filmpjes heeft rijkdom vooral te maken met delen, verbinden, groeien. Dat vind ik bijzonder.

Hoewel het met ons bedrijf in veel opzichten goed gaat, associeer ik mijn werk zelf nog niet zozeer met rijkdom, maar misschien moet ik dat nog eens opnieuw bekijken. Ik zie dat we een bijzonder platform hebben gecreëerd, waar een veelheid aan verschillende professionals een nog groter aantal mensen op de goede weg helpt in hun leven. Het is voor mij dus ook belangrijk om onszelf niet alleen als kamerverhuurder te zien, maar ook te bedenken welke impact we met z’n allen hebben.

Op welke manier voeg jij betekenis toe door middel van je werk?

Ik denk dat het voor veel mensen geldt: ook al speel je zelf een bescheiden rol, je kunt ook proberen te zien wat je gezamenlijk bereikt als team, als bedrijf, als samenleving, en daar je inspiratie uit halen. Het is dan niet moeilijk om je te realiseren dat dat grote doel zonder jouw eigen bijdrage niet zou worden gehaald. Jij levert een wezenlijke bijdrage!

Persoonlijk draai ik dat dan nog een keer om: zijn de dingen die je vandaag of deze week doet van wezenlijk belang om die grotere doelen te behalen? Is die vergadering wel nodig? Moet dat document echt zo dik zijn? Is dit project nuttig en haalbaar? Maar ook: met wie heb ik te maken, hoe kunnen we gebruikmaken van elkaars kracht, zijn dit de mensen van wie ik blij word, en worden zij blij van mij? Moet ik nu doorzetten of juist geduld hebben? Ik ben er ondertussen achter gekomen dat al die elementen met elkaar te maken hebben.

Als je geluk hebt, kom je in je loopbaan op het juiste moment op plekken terecht waar je kan werken aan de doelen die bij je passen, met de mensen met wie je graag samenwerkt, en waar je kwaliteiten logischerwijs van pas komen. Vaak wordt dat aangeduid met flow, maar je kunt het ook rijkdom noemen.

Kun je iets vertellen over je loopbaan en hoe je kwam waar je nu bent? Of, met andere woorden, hoe kwam jij de betekenis van je werk op het spoor?

Ik ben opgeleid als informaticus en bedrijfskundige, dus gewend om te denken in structuren, processen en informatie. Na zeventien jaar in diverse managementfuncties gewerkt te hebben bij KPN, ben ik in 2008 voor mezelf begonnen.

Ik heb altijd gewerkt aan verbinding, letterlijk. Al in de telecommunicatie tijdens de opkomst van het internet, maar nu nog steeds. Ik vind het belangrijk om zaken niet geïsoleerd op te pakken, maar altijd te kijken naar het geheel. Dat betekent in mijn geval dat je dan ook moet proberen het juiste overzicht en inzicht te hebben, zodat je weet waar je over hebt.

In 2008 was voor mij het moment aangebroken om volledig verantwoordelijk te worden voor mijn eigen werk en dat dus te doen als zelfstandig ondernemer. Ik wilde even niet meer in een corporate omgeving werken, maar met de juiste mensen nieuwe bedrijvigheid opzetten. Na enkele jaren pionieren met geluk en wijsheid bleef Het Coachhuis over als succesnummer, en dat is nu, in samenwerking met een groeiend aantal collega’s, mijn hoofdactiviteit. Zoals gezegd een mooi verbindend platform waar ik en vele anderen profijt van hebben.

Wat zou je de lezer van dit blog willen meegeven als het gaat over de betekenis van rijkdom en werk?

Samenvattend kom ik terug bij een van de fragmenten uit de filmpjes van de Triodos Bank. Rijkdom kun je vergaren, maar het is in alle opzichten mooier om rijkdom te delen, door te geven en te ontvangen. Dat gaat niet over geld, al kan geld helpen om via investeringen het gezamenlijk succes te vergroten, om te groeien. Rijkdom is gerichte dynamiek.

Over deze serie

De missie van Loopbaanparadox is: “Kwetsbaarheid is kracht! Menselijk maatwerk in duurzaam, inspirerend en ambachtelijk loopbaan- en studiekeuzeadvies”.  Deze serie draagt in dit kader kennis, inspiratie en deskundigheid over en verschijnt tweewekelijks.

De foto’s zijn van fotograaf Marcel Sjoers (www.marcelsjoers.nl). Ze zijn te bestellen via marcel@marcelsjoers.nl. De serie is geschreven door Cora van Rossum (www.loopbaanparadox.nl) en staat onder redactie van Marleen Schoonderwoerd (http://www.linkedin.com/in/marleenschoonderwoerd).

Wanneer door deze serie persoonlijke dilemma’s boven komen, is het altijd mogelijk om hierover te mailen (cora@loopbaanparadox.nl). Gratis!

Cora van Rossum – www.loopbaanparadox.nl –16-10-2017

Dit vind je misschien ook leuk...