Verandering begint van binnenuit

‘Verandering begint van binnenuit’

vragen aan Danitsja Bulatoff over de waarde, bezieling en betekenis van werk

Doelstellingen van de serie Betekenis toevoegen

Meer weten over de doelstellingen van deze serie? Klik dan hier:

Toon text

In de werkpraktijk van Loopbaanparadox hoop ik mensen (terug) te brengen bij dat wat hen ten diepste drijft. Want vanuit onze diepste drijfveren krijgt werk – en in het grotere geheel ons leven – betekenis. De mensen met wie ik vanuit Loopbaanparadox samenwerk, ervaar ik als bijzondere, bevlogen en bezielde mensen. Wat is er mooier om hen zelf eens aan het woord te laten over hun drijfveren en bezieling? Hun woorden deel ik graag met jou!

Voorafgaand aan het interview legde ik iedere geïnterviewde twee zaken voor:
1. Een uitzending van Tegenlicht, ‘Rendement van Geluk’. Deze uitzending laat zien dat we in de maatschappij nadenken over de betekenis van wat wij doen. Jarenlang was de gedachte van de markteconomie leidend en waren we euro’s aan het stapelen. Langzamerhand wint ook een andere visie terrein. Namelijk dat waarde en rijkdom liggen in de betekenis die we toevoegen aan de levens van anderen en aan het grotere geheel, direct om ons heen, nationaal of mondiaal. De uitzending is terug te zien via http://www.npo.nl/vpro-tegenlicht/03-04-2016/VPWON_1246115.
2. Een reclame van de Triodos Bank waarin waarde en rijkdom onder de loep worden genomen – https://www.youtube.com/watch?v=eOQxO9Dex5c.

In dit interview stel ik graag Danitsja Bulatoff aan je voor. Als onderneemster begeleidt Danitsja ondernemers, mensen in een commerciële functie en werkzoekenden hoe ze via de strategische inzet van het eigen netwerk meer resultaat kunnen behalen – zie http://danitsjabulatoff.nl. Daarnaast is zij initiatiefneemster van het Human2Human magazine, http://h2h-magazine.nl.

Veel inspiratieplezier bij het lezen van het verhaal van Danitsja!

Kun je iets vertellen over het werk dat je doet?

In essentie ondersteun ik mensen om hun persoonlijke kracht en toegevoegde waarde naar boven te halen en deze concreet naar de praktijk te vertalen. Aan de hand van verschillende werkvormen begeleid ik zowel mens als organisatie in diverse ontwikkeltrajecten op dit vlak. Zo werk ik bijvoorbeeld in een adviserende rol met mkb- ondernemers die voor zichzelf een stip op de horizon hebben gezet, maar moeite hebben met de concrete vertaling van wat er nodig is om dat doel te realiseren. Ook train ik werkzoekenden om binnen hun eigen netwerk ‘ambassadeurs’ te zoeken, zodat ze via een warme aanbeveling aan tafel kunnen komen met potentiële werkgevers. Daarnaast coach ik mensen met behulp van de inzet van het paard omtrent thema’s als persoonlijk leiderschap, persoonlijke ontwikkeling en teameffectiviteit, en ben ik als gastdocent verbonden aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen.

Mijn expertise, die in bovenstaande voorbeelden overal terugkomt, maar wel in verschillende werkvormen, ligt met name op het vlak van sociaal & menselijk kapitaal en persoonlijke ontwikkeling.

Je zag de uitzending van Tegenlicht over de betekenis van economie en de reclame van de Triodos Bank. Wat is voor jou rijkdom wanneer je kijkt naar je werk?

Rijkdom is voor mij het kunnen aanstippen van de diepere laag in mensen, het werkelijk verbinding kunnen maken. In deze verbinding wordt iemand echt zichtbaar, in alle facetten die hij/zij rijk is.

In alle werkvormen die ik hanteer, ga ik op zoek naar de diepere laag in iemand. Wat zijn onderliggende drijfveren, wat is de stip aan de horizon, waar komt de passie of missie vandaan en welke elementen beperken hem of haar? Het komt er eigenlijk op neer dat ik al deze informatie inventariseer, structureer en vervolgens inzichtelijk maak. Hierdoor worden patronen van de mensen en organisaties waarmee ik werk – die zowel productief als contraproductief worden ingezet – zichtbaar.

Op welke manier voeg jij betekenis toe door middel van je werk?

Ik probeer een voorbeeld te zijn in kwetsbaarheid. Ik geloof dat daar waar kwetsbaarheid mag zijn, verbinding ontstaat.

Kwetsbaarheid is een lastig thema in onze maatschappij. Het wordt vaak geassocieerd met zwakte, en zwak is iets wat niemand wil zijn. Dus zetten we een masker op en proberen we vooral onze kwetsbare of onzekere kanten niet te laten zien. Dat houden we vaak een hele tijd vol tot er een moment komt waarop dat niet meer lukt. We lopen vast, zitten niet lekker in ons vel, hebben het gevoel niet op ons plek te zitten, raken uitgeblust et cetera. Als je geluk hebt, heb je een burn-out te pakken, maar met een beetje pech ga je richting een depressie. De hele keeping up appearances van hoe goed het met ons gaat, terwijl dat eigenlijk niet het geval is, zorgt voor de hoogste burn-out-rate ooit onder jongeren. En dat is niet zonder reden.

Wij mensen zijn geen solisten. Wij willen ten diepste met elkaar in verbinding komen. We willen oprecht en authentiek kunnen zijn, ook als we soms onzeker zijn. We willen voor een ander van betekenis zijn, ons erkend en gewaardeerd voelen en onderdeel uitmaken van een groter geheel. Dat diepe verlangen overstijgt de verschillende rollen die wij in het dagelijks leven innemen.

Zakelijk gezien geldt dus ook nog steeds deze menselijke behoefte om met elkaar in verbinding te komen. Alleen zijn we dat door de jaren heen meer en meer verleerd. In mijn werk probeer ik juist hierin een rol van betekenis te spelen. Door te laten zien hoe onderliggende structuren tussen mensen werken en hoe je daar op een positieve manier mee om kunt gaan.

Kun je iets vertellen over je loopbaan en hoe je kwam waar je nu bent? Of, met andere woorden, hoe kwam jij de betekenis van je werk op het spoor?

Als tienjarig meisje werd ik zomaar van de ene op de andere dag gepest. Het heeft een jaar geduurd, daarna lieten mijn ouders mij naar een andere basisschool gaan en was het pesten voorbij.

Dat jaar is tekenend voor mij geweest, met als gevolg een negatief zelfbeeld. Hierdoor voelde ik mij op meerdere fronten niet meer verbonden. Niet meer met mijzelf en niet meer met mijn omgeving. Het vermogen om mensen dichtbij te laten komen, was er niet meer. Het enige waar ik verbinding mee had, was een diepgewortelde emotie van angst en boosheid.

Hoewel ik tijdens mijn tienerjaren niet goed in staat was om mijzelf met anderen te verbinden, verlangde ik daar wel naar. Het was niet zozeer een verlangen naar ‘contact’ maken, maar een verlangen om op een dieper niveau met elkaar in contact te komen. Tijdens mijn opleiding Culturele Maatschappelijke Vorming vielen alle stukjes op hun plaats. Ik kreeg inzichten die hebben bijgedragen aan de verwerking van mijn verleden waardoor ik weer in verbinding kon komen met mijzelf en anderen. Daarop terugkijkend is dit het begin geweest van mijn gedachtegoed met betrekking tot onderlinge interactie en sociale participatie dat nu bekendstaat als Human-to-Human (H2H).

De definitieve stap naar H2H zette ik toen ik net was afgestudeerd. Ik had een fulltime baan, maar was er diep ongelukkig, want het strookte niet met wie ik werkelijk was en wilde zijn. Na een halfjaar besloot ik het roer om te gooien en mijn hart te volgen door voor mijzelf te beginnen.

Wat zou je de lezer van dit blog willen meegeven als het gaat over de betekenis van rijkdom en werk?

Probeer te achterhalen wat voor jou rijkdom is. Wat maakt je blij of waardoor kom jij elke ochtend met plezier uit bed? Kijk vervolgens hoe je dat, al is het maar klein, zou kunnen implementeren in het werk. Lukt dat niet en haal je geen rijkdom uit het werk dat je doet? Ga dan op zoek naar ander werk. Het leven is te kort en te waardevol om werk te doen dat je geen bezieling oplevert.

Over deze serie
De missie van Loopbaanparadox is: “Kwetsbaarheid is kracht! Menselijk maatwerk in duurzaam, inspirerend en ambachtelijk loopbaan- en studiekeuzeadvies”.  Deze serie draagt in dit kader kennis, inspiratie en deskundigheid over en verschijnt tweewekelijks.

De foto’s zijn van fotograaf Marcel Sjoers (www.marcelsjoers.nl). Ze zijn te bestellen via marcel@marcelsjoers.nl. De serie is geschreven door Cora van Rossum (www.loopbaanparadox.nl) en staat onder redactie van Marleen Schoonderwoerd (http://www.linkedin.com/in/marleenschoonderwoerd).

Wanneer door deze serie persoonlijke dilemma’s boven komen, is het altijd mogelijk om hierover te mailen (cora@loopbaanparadox.nl). Gratis!

Cora van Rossum – www.loopbaanparadox.nl –4-9-2017

Dit vind je misschien ook leuk...