Iedere gek heeft zijn gebrek

Wat kunnen we leren van leiders in de wereld? Hoe kunnen zij ons inspireren voor ons persoonlijk leiderschap? In deze blogserie staan we stil bij zeven leidersfiguren. Nu aandacht voor Steve Jobs, na Albert Einstein, Martin Luther King en Nelson Mandela. In aflevering 5 aandacht voor pro-actief leiderschap. Dat is geen recept voor succes, maar gaat vooral over de kracht van menselijkheid. En dat betekent ook de erkenning: iedere gek heeft z’n gebrek…


Een vreselijke manager

‘Hij [Steve, CvR] is een vreselijke manager… Ik heb Steve altijd gemogen, maar ik heb het onmogelijk gevonden om voor hem te werken… Jobs komt geregeld niet opdagen op afspraken. Dit is zo algemeen bekend dat het bijna een afgezaagd grapje is geworden… Hij handelt zonder na te denken op grond van slecht inzicht… Hij gunt iemand niet de eer die hem toekomt… Als hij een nieuw idee hoort, valt hij dat heel vaak direct aan en roept dan dat het waardeloos is of zelfs stom, en dat het tijdverspilling is geweest dat je er zelfs maar aan gewerkt hebt. Dit alleen al getuigt van slecht management, maar als het idee toch goed is gebleken, gaat hij al gauw mensen erover vertellen alsof het zijn eigen idee is geweest… Hij interrumpeert en luistert niet.’ (Isaacson 2011, p. 145)

Deze woorden zijn afkomstig van Jef Raskin, iemand die nauw samenwerkte met Steve Jobs en dit in een memo schreef naar Mike Scott, algemeen directeur.

Ik zeg maar heel eerlijk dat ik mijzelf vanwege deze woorden heb afgevraagd of ik Steve Jobs wel wilde bespreken in mijn serie ‘Leren van leiders’. Tegelijk is Steve Jobs iemand die de wereld op zijn kop heeft gezet. Want zeg nu zelf, zou je dit blog lezen wanneer Jobs niet de uitvindingen had gedaan die hij deed? Hoe je ook over Jobs denkt, feit is dat hij een cruciale bijdrage leverde aan de digitale wereld.


Leiderschap?!

Maar was Steve Jobs ook een leider? Een leider in de zin zoals Stephan Covey een leider beschrijft. Ik leg zijn zeven eigenschappen voor effectief leiderschap eens naast het leiderschap dat ik waarnam bij Jobs.

  1. Wees pro-actief – Dat was Jobs… Hij was voortdurend zijn invloed aan het vergroten én dit lukte hem.
  2. Begin met het einde voor ogen – ook dat klopt. Hij wist in kleine en grote doelen waar hij naartoe wilde én wist dit te bereiken.
  3. Belangrijke zaken eerst – zeker… Wanneer Jobs zich een doel stelde om een product ontwikkeld te krijgen én aan de wereld te presenteren, dan was dat er binnen de gestelde tijd. Hoewel het altijd onmogelijk leek voor iedereen om hem heen, inclusief zijn medewerkers…
  4. Denk in win-win – Hm…, daar kunnen we het over hebben… Zijn eigen winst was wel erg belangrijk, wanneer ik het citaat hierboven lees. Of hij de winst van anderen ook telde is zeer de vraag…
  5. Eerst begrijpen dan begrepen worden – Hm…, ook dat was niet zijn sterkste kant… Met het citaat hierboven als illustratie daarvan.
  6. Synergie – ja, hij wist zeker de kracht van mensen en middelen optimaal te benutten voor zijn eigen ontwikkeling en die van zijn bedrijven en producten.

Steve Jobs zal door velen gezien worden als een leider. En ik voeg me daar graag bij. Hij bereikte wat vele anderen niet bereiken. Wel was hij een leider die handelde volgens andere spelregels dan ik. Hij leek mij, op z’n zachtst gezegd, niet de ideale manager…

Ik geloof in de kracht van ‘iedere gek heeft zijn gebrek’… In mijn visie, zowel in mijn totale leven als in mijn werk, gaat het over menselijkheid. En menselijk leven is niet maakbaar. Wel hebben we regie over dat wat zich binnen onze menselijkheid aandient. Die nam Jobs op zijn eigen manier, die hoge doelen diende en soms veel menselijke schade gaven… Menselijkheid conflicteert volgens mij met bovenmenselijke verwachtingen. Dat blijkt wel uit het verhaal van Jobs. Mijn verlangen zou zijn dat juist in menselijkheid en kwetsbaarheid verbinding ontstaat die leidt topt mooiere en hogere doelen

Maar ja, dat is mijn visie. Jobs zou zich bij het lezen hiervan mogelijk achter zijn oren hebben gekrabd… Zo zie je maar, hij of ik, iedere gek heeft zijn gebrek.


Bronnen voor de serie Leren van Leiders

Meer weten over de bronnen voor deze serie? Klik dan hier:

Toon text

Bronnen voor deze serie

Covey, S.R. (2015), De zeven eigenschappen voor succes in je leven.Amsterdam/Antwerpen: Business Contact.

Grafische gebruikersomgeving. In Wikipedia. Voor het laatst geraadpleegd op 17-8-2018, van https://nl.wikipedia.org/wiki/Grafische_gebruikersomgeving.

Isaacson, W. (2011), Steve Jobs. De biografie. Houten/Antwerpen: Unieboek | Het Spectrum.

Rossum, C. van (2014), Kwetsbaarheid is kracht. Menselijk maatwerk in duurzaam, inspirerend en ambachtelijk loopbaan- en studiekeuzeadvies. Rotterdam: Loopbaanparadox, in eigen beheer.

Rasterafbeelding. In Wikipedia. Voor het laatst geraadpleegd op 17-8-2018, van https://nl.wikipedia.org/wiki/Rasterafbeelding.

Steve Jobs. In Wikipedia. Voor het laatst geraadpleegd op 17-8-2018, van https://nl.wikipedia.org/wiki/Steve_Jobs

Xerox. In Wikipedia. Voor het laatst geraadpleegd op 17-8-2018, van https://nl.wikipedia.org/wiki/Xerox.

De foto’s zijn van fotograaf Marcel Sjoers (www.marcelsjoers.nl). Ze zijn te bestellen via marcel@marcelsjoers.nl. Het blog is geschreven door Cora van Rossum (www.loopbaanparadox.nl) en staat onder redactie van Marleen Schoonderwoerd (http://www.linkedin.com/in/marleenschoonderwoerd).

Wanneer door dit blog persoonlijke dilemma’s boven komen, is het altijd mogelijk om hierover te mailen (cora@loopbaanparadox.nl). Gratis!

Cora van Rossum – www.loopbaanparadox.nl –12-11-2019

Dit vind je misschien ook leuk...