De negatieve gevolgen van keuzes

Wat kunnen we leren van leiders in de wereld? Hoe kunnen zij ons inspireren voor ons persoonlijk leiderschap? In deze blogserie staan we stil bij zeven leidersfiguren. Winston Churchill is de zesde leider. Churchill maakt in zijn leven radicale keuzes. Die keuzes blijken achteraf ook negatieve gevolgen te hebben… Over kiezen en de gevolgen daarvan gaat aflevering 2.


Een onmogelijke overstap?!

In de Engelse politiek van voor de Tweede Wereldoorlog was er een duidelijk scheidsveld van partijen: je was óf conservatief óf liberaal. Dat onderscheid was helder. Nu is dat krachtenveld, zoals in de hele wereld meer divers geworden, hoewel de oude lijnen nog altijd zichtbaar zijn.

Overstappen van de ene naar de andere partij was dan ook iets wat niet kon en wat je niet deed. Churchill deed dit zelfs in het aristocratische Britse parlement, met grote brutaliteit: hij stapte in 1904 letterlijk op, stak de lege ruimte over die de zaal en de partijen scheidde en nam plaats aan de andere kant. Gek genoeg overleefde hij het. Maar zeker niet zonder kleerscheuren. Later keert hij terug naar de conservatieven.


Gepasseerd

Als begin jaren dertig de ster van Hitler begint te rijzen en zijn macht uitbreidt, groeit de angst in Europa, ook in Engeland. De conservatieve partij is een partij die graag de touwtjes in handen houdt. Verlaat je in tijden van spanning vooral op je eigen kracht. Met andere woorden, de conservatieve partij is een groot voorstander van bewapening. Churchill, nog steeds de militair in hart en nieren van altijd, wil heel graag weer vriendjes met de conservatieven worden. Ten langen leste keert hij terug naar waar hij vandaan kwam, de Conservatieve Partij. Voorzichtig zie je in deze periode zijn invloed weer stijgen.

In het voorjaar van 1936 besluit de dan conservatieve regering de nieuwe functie van coördinerend minister van Defensie te creëren. De aangewezen man hiervoor is Churchill. Sterker, zijn benoeming is vrijwel onvermijdelijk.

Churchill wordt gepasseerd.


Keuzes hebben gevolgen

Het lijkt of Churchill zich er dan pas van bewust wordt dat zijn eerdere keuzes en gedrag, blijvende gevolgen hebben. Een Brit laat zich niet schofferen. Churchill heeft tot twee keer toe de partij waarbij hij hoorde de rug toegekeerd, voor eigen politiek belang. Nu lijkt Churchills politieke rol uitgespeeld.

Persoonlijk leiderschap gaat over langetermijndenken. Ik wil Churchills uitstapje naar de liberalen niet als een hype zien, al had het wel iets daarvan in zich. Zijn interesse in een sociale revolutie (zie aflevering 1)leek vanuit het niets te komen. Dit bracht hem ook dingen. Hij ontwikkelde. Tegelijk had zijn keuze grote langetermijngevolgen. Zijn politieke loopbaan was mogelijk gelijkmatiger verlopen wanneer hij bij de conservatieven was gebleven. In ieder geval was er dan geen blijvende loyaliteitsbreuk tussen hem en de conservatieven gekomen.

We leven heel makkelijk in de keuzes van vandaag, kortetermijnkeuzes. Het is waar dat we ons leven niet kunnen overzien. Wel kunnen we onze keuzes plaatsen in langetermijndenken. Wat is de richting die ik mijn leven wil geven, en hoe wil ik die richting behouden? Hoe neem ik regie over de keuzes die ik maak en de gevolgen die dit voor mijzelf en anderen heeft?

Keuzes hebben gevolgen!


Ook benieuwd naar de andere blogs in de serie Leren van leiders? Klik dan op de namen van de leiders: Nelson Mandela, Martin Luther King, Albert Einstein, Steve Jobs en Ghandi.


Bronnen voor de serie Leren van Leiders

Meer weten over de bronnen voor deze serie? Klik dan hier:

Toon text

Bronnen voor deze serie

Haffner, S. (2014), Winston Churchill. Amsterdam: Mets & Schilt Uitgevers.

Tweede Marokkaanse Crisis. In Wikipedia. Voor het laatst geraadpleegd op 21-8-2018, van https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Marokkaanse_Crisis.

De foto’s zijn van fotograaf Marcel Sjoers (www.marcelsjoers.nl). Ze zijn te bestellen via marcel@marcelsjoers.nl. Het blog is geschreven door Cora van Rossum (www.loopbaanparadox.nl) en staat onder redactie van Marleen Schoonderwoerd (http://www.linkedin.com/in/marleenschoonderwoerd).

Wanneer door dit blog persoonlijke dilemma’s boven komen, is het altijd mogelijk om hierover te mailen (cora@loopbaanparadox.nl). Gratis!

Cora van Rossum – www.loopbaanparadox.nl –11-2-2020

Dit vind je misschien ook leuk...