‘Ruimte creëren om anderen te laten ondernemen’

‘Ruimte creëren om anderen te laten ondernemen’

vragen aan Henk van Driel over de waarde, bezieling en betekenis van werk

In de werkpraktijk van Loopbaanparadox hoop ik mensen (terug) te brengen bij dat wat hen ten diepste drijft. Want vanuit onze diepste drijfveren krijgt werk – en in het grotere geheel ons leven – betekenis. De mensen met wie ik vanuit Loopbaanparadox samenwerk, ervaar ik als bijzondere, bevlogen en bezielde mensen. Wat is er mooier om hen zelf eens aan het woord te laten over hun drijfveren en bezieling? Hun woorden deel ik graag met jou!

Voorafgaand aan het interview legde ik iedere geïnterviewde twee zaken voor:

  1. Een uitzending van Tegenlicht, ‘Rendement van Geluk’. Deze uitzending laat zien dat we in de maatschappij nadenken over de betekenis van wat wij doen. Jarenlang was de gedachte van de markteconomie leidend en waren we euro’s aan het stapelen. Langzamerhand wint ook een andere visie terrein. Namelijk dat waarde en rijkdom liggen in de betekenis die we toevoegen aan de levens van anderen en aan het grotere geheel, direct om ons heen, nationaal of mondiaal. De uitzending is terug te zien via http://www.npo.nl/vpro-tegenlicht/03-04-2016/VPWON_1246115
  2. Een reclame van de Triodos Bank waarin waarde en rijkdom onder de loep worden genomen – https://www.youtube.com/watch?v=eOQxO9Dex5c

In dit interview stel ik graag Henk van Driel aan je voor, accountant en financieel adviseur. Zie ook http://vdg.accountants/.

Veel inspiratieplezier bij het lezen van het verhaal van Henk!

Kun je iets vertellen over het werk dat je doet?

Mijn werk bestaat uit (financiële) ruimte creëren voor ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf om te ondernemen. Deze ruimte creëer ik op verschillende manieren; ik ontzorg hen door administratieve zaken uit handen te nemen – zoals het voeren van de administratie, het doen van fiscale aangiften en het samenstellen van financiële rapportages –, maar ook door met hen na te denken over samenwerkingsvormen of te kijken naar het businessmodel. Ook denk ik met hen mee over financiering van diverse activiteiten, waaronder crowdfunding in eigen beheer.

Je zag de uitzending van Tegenlicht over de betekenis van economie en de reclame van de Triodos Bank. Wat is voor jou rijkdom wanneer je kijkt naar je werk?

Voor mij is het rijkdom als ik de ruimte creëer voor de ondernemer die hij nodig heeft.

Op welke manier voeg jij betekenis toe door middel van je werk?

Ik typeer mijn dienstverlening vaak als een triple A dienstverlening, waarbij de eerste A staat voor Aandacht, de tweede voor Advies en de derde voor Accountancy. De meeste ondernemers staan er alleen voor als het gaat om het leidinggeven aan hun onderneming en keuzes maken in de bedrijfsvoering. Deze onderwerpen kunnen zij vaak niet met hun medewerkers bespreken. Door de rol van sparringpartner op mij te nemen in combinatie met aandacht, maar ook door de ruimte te creëren die zij nodig hebben om te kunnen ondernemen, ervaar ik dat ik betekenis kan toevoegen.

Kun je iets vertellen over je loopbaan en hoe je kwam waar je nu bent? Of, met andere woorden, hoe kwam jij de betekenis van je werk op het spoor?

De betekenis van mijn werk kwam ik op het spoor door middel van een zogeheten ‘DNA-onderzoek’. Hierin werd onderzocht op welke manier ik mij met mijn bedrijf onderscheid, en welke drijfveren hieraan ten grondslag liggen. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat ruimte creëren een belangrijke drijfveer was. Ik heb voor mijzelf ook altijd ruimte gecreëerd. Ruimte had en heb ik nodig om te zijn wie ik ben en om aan dingen de betekenis te kunnen geven die volgens mij van belang zijn. Zoals tijdens mijn dienstplicht; ik creëerde ruimte om als onderofficier te kunnen functioneren tussen enerzijds de officieren (opdrachtgevers/werkgevers) en anderzijds de manschappen (opdrachtnemers/werknemers). Ik creëerde deze ruimte door bij de ontvangst van een opdracht met de officier (meestal de kaptein) af te stemmen op welke wijze deze opdracht het beste ingevuld kon worden, dat betekende ook dat als ik een opdracht niet zinvol vond dit ook besprak. En natuurlijk betekende het meestal dat de opdracht ongewijzigd bleef, maar bij het uitvoeren wisten mijn mannen dat ik mijn best gedaan had om een en ander te wijzigen. Met als gevolg dat ik de volle medewerking van hen kreeg ook ondanks de kritiek die zij hadden op een opdracht. Op deze manier was ik in staat om optimaal te kunnen functioneren zonder ‘gemangeld’ te worden tussen de belangen van de manschappen en die van de officieren.

De ruimte die je zelf creëert, geeft je de gelegenheid je talenten zo goed mogelijk in te zetten voor je onderneming en voor anderen. Dat wil zeker niet zeggen dat er geen kaders mogen zijn waarbinnen gewerkt moet en kan worden. De ruimte bestaat vooral uit de vrijheid om binnen de grenzen een doel te kunnen bereiken, en hiervoor een eigen invulling te kiezen. Bijkomend voordeel is dat het de creativiteit enorm stimuleert.

Wat zou je de lezer van dit blog willen meegeven als het gaat over de betekenis van rijkdom en werk?

Als geld verdienen het doel is van het werk in plaats van een middel, zul je je nooit echt rijk voelen. Met andere woorden, de doelstelling van je werk moet anders luiden dan alleen winst beogen wil je geluk in je werk kunnen ervaren.

Over deze serie

De missie van Loopbaanparadox is: “Kwetsbaarheid is kracht! Menselijk maatwerk in duurzaam, inspirerend en ambachtelijk loopbaan- en studiekeuzeadvies”.  Deze serie draagt in dit kader kennis, inspiratie en deskundigheid over en verschijnt tweewekelijks.

De foto’s zijn van fotograaf Marcel Sjoers (www.marcelsjoers.nl). Ze zijn te bestellen via marcel@marcelsjoers.nl. De serie is geschreven door Cora van Rossum (www.loopbaanparadox.nl) en staat onder redactie van Marleen Schoonderwoerd (http://www.linkedin.com/in/marleenschoonderwoerd).

Wanneer door deze serie persoonlijke dilemma’s boven komen, is het altijd mogelijk om hierover te mailen (cora@loopbaanparadox.nl). Gratis!

Cora van Rossum – www.loopbaanparadox.nl –18-4-2017

Dit vind je misschien ook leuk...