‘Rijkdom is regie en verantwoordelijkheid durven, mogen en kunnen nemen’

‘Rijkdom is regie en verantwoordelijkheid durven, mogen en kunnen nemen’

 vragen aan Wilma van Limburg over de waarde, bezieling en betekenis van werk

Doelstellingen van de serie Betekenis toevoegen

Meer weten over de doelstellingen van deze serie? Klik dan hier:

Toon text

In de werkpraktijk van Loopbaanparadox hoop ik mensen (terug) te brengen bij dat wat hen ten diepste drijft. Want vanuit onze diepste drijfveren krijgt werk – en in het grotere geheel ons leven – betekenis. De mensen met wie ik vanuit Loopbaanparadox samenwerk, ervaar ik als bijzondere, bevlogen en bezielde mensen. Wat is er mooier om hen zelf eens aan het woord te laten over hun drijfveren en bezieling? Hun woorden deel ik graag met jou!

Voorafgaand aan het interview legde ik iedere geïnterviewde twee zaken voor:
1. Een uitzending van Tegenlicht, ‘Rendement van Geluk’. Deze uitzending laat zien dat we in de maatschappij nadenken over de betekenis van wat wij doen. Jarenlang was de gedachte van de markteconomie leidend en waren we euro’s aan het stapelen. Langzamerhand wint ook een andere visie terrein. Namelijk dat waarde en rijkdom liggen in de betekenis die we toevoegen aan de levens van anderen en aan het grotere geheel, direct om ons heen, nationaal of mondiaal. De uitzending is terug te zien via http://www.npo.nl/vpro-tegenlicht/03-04-2016/VPWON_1246115.
2. Een reclame van de Triodos Bank waarin waarde en rijkdom onder de loep worden genomen – https://www.youtube.com/watch?v=eOQxO9Dex5c.

In dit interview stel ik graag (loopbaan)coach Wilma van Limburg aan je voor. Zie ook http://flintacoaching.nl.

Veel inspiratieplezier bij het lezen van het verhaal van Wilma!

Kun je iets vertellen over het werk dat je doet?

Tot voor kort werkte ik als leerkracht en gedragsspecialist in het basisonderwijs. De hoge werkdruk, het lesgeven aan steeds grotere groepen en de gedragsproblematiek waren voor mij aanleiding om mijn vaste baan op te zeggen. Ik begeleid nu, als coach, mensen met een loopbaanvraag of een vraag op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. In mijn werk ga ik samen met de gecoachte op zoek naar zijn/haar kwaliteiten en werkelijke drijfveer.

Je zag de uitzending van Tegenlicht over de betekenis van economie en de reclame van de Triodos Bank. Wat is voor jou rijkdom wanneer je kijkt naar je werk?

Rijkdom is voor mij het zelf mogen, kunnen en durven maken van keuzes. Door het nemen van ontslag heb ik alle voorzieningen zoals een vast salaris, uitzicht op een aardig pensioen, dagelijks werk in een bekende omgeving en inspirerende collega’s losgelaten. De nieuwe vorm van rijkdom is: zelf mijn werkdag kunnen indelen, en tijd en aandacht geven aan mensen die op mijn pad komen. In het bijzonder: tijd voor bezinning om terug te kijken en te herijken. Door op deze manier in het leven te staan, stel ik mijn geluk boven de ‘winst’ die ik met een vast salaris zou ontvangen. Tegenlicht verwoordt dit met: ‘Happy is the new rich.’

Op welke manier voeg jij betekenis toe door middel van je werk?

Ik sta voor een nieuw begin. Mijn onderwijsbaan is opgezegd, mijn zelfstandige onderneming is op poten gezet. Het kunnen toevoegen van betekenis aan de dingen die ik doe, maakt onderdeel uit van de reden van deze stap: ik kan nu mijn aandacht bewust richten op mijn medemens. 

Kun je iets vertellen over je loopbaan en hoe je kwam waar je nu bent? Of, met andere woorden, hoe kwam jij de betekenis van je werk op het spoor?

Als negentienjarige startte ik mijn loopbaan als kapster/schoonheidsspecialiste. Het leek mij helemaal geweldig om mensen mooi en blij te maken. In werkelijkheid was het keihard werken om rijen klanten te permanenten en ze de deur uit te sturen met dure flessen shampoo waarvan ik de door de fabrikant toegezegde resultaten niet van harte durfde te onderschrijven. Na het eerste jaar in de kapperswereld werd mijn tijdelijke dienstverband niet verlengd. Erg rouwig was ik daar niet om.

Ik volgde een opleiding in de administratie en werkte vervolgens veertien jaar op een school voor beroepsonderwijs. Daarna ben ik overgestapt naar de personeelsafdeling van een opvang voor dak- en thuislozen. Op deze manier kon ik wat in mijn kerk werd verkondigd, meer in praktijk brengen: het is goed om je in te zetten voor de minderbedeelden in onze maatschappij. Ik raakte echter in een spagaat, omdat ik het motto ‘al mijn tijd bij dag en nacht’ wat al te letterlijk nam. Na vier jaar ben ik overgestapt naar een baan met meer structuur bij de rijksoverheid.

In die periode bleek dat mijn echtgenoot ongeneeslijk ziek was. Als gezin werden wij door diverse instanties begeleid. Hier is mijn belangstelling gewekt voor werk met meer betekenis. Ik volgde een coachings- en begeleidingsopleiding met de achterliggende gedachte ooit een eigen bedrijfje te starten. Maar vanwege de economische crisis heb ik dit idee geparkeerd. Tijdens de bezuiningsoperatie bij de rijksoverheid ontstond voor mij een nieuwe kans. Mijn baan werd opgeheven en ik kreeg de mogelijkheid om mij te laten omscholen. Ik koos voor studeren en werken in het basisonderwijs. Na twee jaar had ik een onderwijsbevoegdheid op zak. Ik had echter nog niet mijn eindbestemming bereikt: ik zag wiebelende, ongelukkige leerlingen en ik zag ouders en collega’s die geen raad wisten met dit bijzondere gedrag.

Om meer over gedrag te kunnen begrijpen, begon ik aan een masteropleiding als gedragsspecialist. Begin 2016 werd mij duidelijk dat mijn passie niet in het lesgeven ligt. Ik vind dat elk mens recht heeft op persoonlijke aandacht. Die aandacht kon ik in het onderwijs niet geven op de manier die ik voor ogen heb. Voor het geven van aandacht heb ik tijd nodig om stil te mogen zijn en tot ideeën (noem het bezieling) te kunnen komen. Tijd is echter schaars in het onderwijs. Een burn-out heeft ervoor gezorgd dat ik een pas op de plaats moest maken: stil zijn en zoeken naar mijn eigen drijfveren. De burn-out heeft mij gebracht tot waar ik nu sta. Binnen mijn praktijk mag ik aandacht geven aan de mens die daarom vraagt.

Wat zou je de lezer van dit blog willen meegeven als het gaat over de betekenis van rijkdom en werk?

Ik ervaar het als rijkdom wanneer mijn werk bijdraagt aan mijn ontwikkeling als mens. Dit gaat voor mij verder dan kennis vergaren, diploma’s halen, doorgroeien op mijn werk of groeien als persoon in vaardigheden en capaciteiten. Rijkdom is voor mij regie en verantwoordelijkheid durven, mogen en kunnen nemen. Rijkdom is tijd inbouwen om stil te staan en mijzelf bewust te worden van mijn handelen.

Over deze serie
De missie van Loopbaanparadox is: “Kwetsbaarheid is kracht! Menselijk maatwerk in duurzaam, inspirerend en ambachtelijk loopbaan- en studiekeuzeadvies”.  Deze serie draagt in dit kader kennis, inspiratie en deskundigheid over en verschijnt tweewekelijks.

De foto’s zijn van fotograaf Marcel Sjoers (www.marcelsjoers.nl). Ze zijn te bestellen via marcel@marcelsjoers.nl. De serie is geschreven door Cora van Rossum (www.loopbaanparadox.nl) en staat onder redactie van Marleen Schoonderwoerd (http://www.linkedin.com/in/marleenschoonderwoerd).

Wanneer door deze serie persoonlijke dilemma’s boven komen, is het altijd mogelijk om hierover te mailen (cora@loopbaanparadox.nl). Gratis!

Cora van Rossum – www.loopbaanparadox.nl –29-5-2017

 

Dit vind je misschien ook leuk...