‘Geld is een beloning voor betekenisvol bezig zijn’

‘Geld is een beloning voor betekenisvol bezig zijn’

vragen aan Niek Bakker over de waarde, bezieling en betekenis van werk

Doelstellingen van de serie Betekenis toevoegen

Meer weten over de doelstellingen van deze serie? Klik dan hier:

Toon text

In de werkpraktijk van Loopbaanparadox hoop ik mensen (terug) te brengen bij dat wat hen ten diepste drijft. Want vanuit onze diepste drijfveren krijgt werk – en in het grotere geheel ons leven – betekenis. De mensen met wie ik vanuit Loopbaanparadox samenwerk, ervaar ik als bijzondere, bevlogen en bezielde mensen. Wat is er mooier om hen zelf eens aan het woord te laten over hun drijfveren en bezieling? Hun woorden deel ik graag met jou!

Voorafgaand aan het interview legde ik iedere geïnterviewde twee zaken voor:
1. Een uitzending van Tegenlicht, ‘Rendement van Geluk’. Deze uitzending laat zien dat we in de maatschappij nadenken over de betekenis van wat wij doen. Jarenlang was de gedachte van de markteconomie leidend en waren we euro’s aan het stapelen. Langzamerhand wint ook een andere visie terrein. Namelijk dat waarde en rijkdom liggen in de betekenis die we toevoegen aan de levens van anderen en aan het grotere geheel, direct om ons heen, nationaal of mondiaal. De uitzending is terug te zien via http://www.npo.nl/vpro-tegenlicht/03-04-2016/VPWON_1246115.
2. Een reclame van de Triodos Bank waarin waarde en rijkdom onder de loep worden genomen – https://www.youtube.com/watch?v=eOQxO9Dex5c.

In dit interview stel ik graag Niek Bakker aan je voor, directeur van MDFnl. MDFnl richt zich op training en advies van organisaties met een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Zie ook http://mdfnl.nl.

Veel inspiratieplezier bij het lezen van het verhaal van Niek!

Kun je iets vertellen over het werk dat je doet?

Ik help mensen samenwerken.

 Je zag de uitzending van Tegenlicht over de betekenis van economie en de reclame van de Triodos Bank. Wat is voor jou rijkdom wanneer je kijkt naar je werk?

Rijkdom is resultaat van je werk. Je spant je in om iets te ber(ij)(ei)ken en als die inspanning beloond wordt, voel je je rijk. Een deelnemer aan een training die zegt: ‘Jouw training raakt niet alleen mijn hoofd, maar ook mijn hart.’

Ik wil voor dit interview best het begrip werk hanteren, maar eigenlijk pas dat niet bij mij. Ik praat liever over mijn bestaan. Werk is onderdeel van en in overeenstemming met mijn bestaan. Ik werk niet om te bestaan en besta zeker niet om te werken; ik besta in een wereld en werk om in die wereld mooie plekjes te creëren waar mensen zich thuis voelen.

Rijkdom is voor mij ook vertrouwen; het vertrouwen dat mensen in mij en zichzelf hebben. Vertrouwen dat als wij samenwerken, het goed komt.

Op welke manier voeg jij betekenis toe door middel van je werk?

Om deze vraag te beantwoorden, moet ik eerst onderzoeken wat betekenis is, en voor wie. Ik geef een paar voorbeelden:

  • Betekenis voor mijzelf als trainer/adviseur is als mijn klanten meer rust gaan uitstralen, kalmer naar hun toekomst kijken, meer vertrouwen in zichzelf en de ander krijgen, liefdevoller met elkaar omgaan.
  • Betekenis voor mijn kinderen is dat zij zien dat ik van mijn werk hou en het niet alleen doe in de rol van kostwinner, dat zij mijn werk snappen en nieuwsgierig zijn naar wat ik doe.
  • Betekenis voor mijn collega’s is dat zij zich gesteund voelen in hun beslissingen, dat zij zeker zijn over de koers van ons bedrijf en dat zij elk uur van de werkdag, en soms ook daarbuiten, bij mij terecht kunnen met hun vragen en ideeën.
  • Betekenis voor mijn klanten is dat zij op een nieuwere manier naar hun wereld kijken, andere kansen zien, mensen die zij eerder niet begrepen nu wel begrijpen, met hun eigen falen kunnen omgaan en zich niet voorstaan op hun successen.
  • Betekenis voor de maatschappij is ons motto ‘Our world is about People’. Mensen hoeven niet te veranderen, maar de wijze waarop zij met elkaar omgaan kan beter en daar willen wij een steentje aan bijdragen.

Kun je iets vertellen over je loopbaan en hoe je kwam waar je nu bent? Of, met andere woorden, hoe kwam jij de betekenis van je werk op het spoor?

Ik ben ooit aan de opleiding Hogere Hotelschool begonnen, omdat ik een droom had om een GastVrije onderneming te beginnen. Ik dacht dat het hotelvak ging over ‘hospitality’ (de Engelse naam van de opleiding was toen ‘School for Hospitality Management’). Mensen zich thuis laten voelen waar zij zijn, was mijn jeugdige missie. Toen ik eenmaal in het hotelvak zat, mocht ik bij toeval een project leiden in West-Afrika met als doel ondernemers op te leiden. Deze ondernemers waren vooral gedemobiliseerde vrijheidsstrijders, die jarenlang tegen de Portugese kolonisator hadden gevochten. Zij werden geen ondernemer uit ambitie, maar uit noodzaak. De betekenis van mijn werk daar verschoof naar mensen zich thuis laten voelen in hun eigen kracht. Ik merkte dat ik mij in de ontwikkelingssamenwerking op mijn best voelde en betekenisvol kon bezig zijn.

Om hier beter in te worden, heb ik de studie Ontwikkelingseconomie voltooid en heb ik mij vervolgens meer dan twintig jaar in allerlei vormen beziggehouden met het bijdragen aan de ontwikkeling van mensen die in de verre buitenlanden vol ambitie en frustratie betekenisvol bezig willen zijn.

Weer bij toeval werd ik een jaar of tien geleden gevraagd om in Amsterdam een serie trainingen te geven. Ik merkte toen dat de werkwijzen en houding die binnen ontwikkelingssamenwerking gebruikelijk zijn, vernieuwend waren in Nederland; participatie is binnen ontwikkelingssamenwerking al dertig jaar een maatschappelijk begrip en in Nederland begint men er nu pas over na te denken. Met andere woorden, in Nederland kon ik op den duur ook van betekenis zijn.

Dat leidde in 2010 tot de oprichting van mijn eigen bedrijf MDFnl.

Wat zou je de lezer van dit blog willen meegeven als het gaat over de betekenis van rijkdom en werk?

Vroeger dacht ik dat geld een middel was om dingen te kunnen doen die je belangrijk vindt: je kinderen een goede basis geven, je gezin onderhouden, je hobby’s financieren, bijdragen aan goede doelen, delen met anderen die het minder hebben. Nu denk ik dat geld een beloning is voor betekenisvol bezig zijn. Door bij te dragen aan het welzijn van mijn familie, mijn medewerkers en mijn klanten, word ik beloond. Van die beloning kan ik zelf weer keuzes maken wat ik daarmee doe. In de uitzending van Tegenlicht werd ik vooral getroffen door het begrip, dat ik maar even vrij vertaal als ‘winstminimalisatie’ (een woord dat mijn spellingchecker niet kent in tegenstelling tot het woord winstmaximalisatie). Het gaat erom dat je als ondernemer zo weinig mogelijk winst maakt, terwijl je maximale impact probeert te bereiken. Dus alles wat je aan je beloning overhoudt, investeer je weer in het bereiken van meer welzijn.

Op dit moment investeren wij als MDFnl in een traject om een selecte groep mensen, die nu onder de participatiewet vallen (vanwege afstand to de arbeidsmarkt of vluchtelingenstatus) te helpen om hun ondernemende droom waar te maken. Dat doen wij via een netwerkbenadering waarbij wij hen in contact brengen met lokale ondernemers, die hen met (vrijwillige) raad en daad terzijde staan.

Hierin trekken wij gezamenlijk op met de gemeente Ede en de Edese ondernemersvereniging. Ons doel is Actieve en Zelfredzame Medeburgers en aan dit doel koppelen wij partners. Onze winst is toegang tot nieuwe netwerken en mogelijke opdrachtgevers terwijl wij een maatschappelijke winst nastreven.

Over deze serie
De missie van Loopbaanparadox is: “Kwetsbaarheid is kracht! Menselijk maatwerk in duurzaam, inspirerend en ambachtelijk loopbaan- en studiekeuzeadvies”.  Deze serie draagt in dit kader kennis, inspiratie en deskundigheid over en verschijnt tweewekelijks.

De foto’s zijn van fotograaf Marcel Sjoers (www.marcelsjoers.nl). Ze zijn te bestellen via marcel@marcelsjoers.nl. De serie is geschreven door Cora van Rossum (www.loopbaanparadox.nl) en staat onder redactie van Marleen Schoonderwoerd (http://www.linkedin.com/in/marleenschoonderwoerd).

Wanneer door deze serie persoonlijke dilemma’s boven komen, is het altijd mogelijk om hierover te mailen (cora@loopbaanparadox.nl). Gratis!

Cora van Rossum – www.loopbaanparadox.nl –21-8-2017

Dit vind je misschien ook leuk...